Skip to main content

Tripteran značenje

šta znači Tripteran

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripteran (od grčke reči: trfpteros, tri-, pterdn krilo)zoologija: trokrilan.

Reč Tripteran napisana unazad: tripteran i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. трфптерос, три-, птердн крило) зоол. трокрилан.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t