Skip to main content

Tripterigičan značenje

šta znači Tripterigičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripterigičan (od grčke reči: tri-, pteryx gen. pt^rygos peraje)zoologija: sa tri peraja.

Reč Tripterigičan napisana unazad: tripterigičan i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, птерyx ген. пт^рyгос пераје) зоол. са три пераја.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t