Skip to main content

Triptičan značenje

šta znači Triptičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Triptičan (od grčke reči: trlbo tarem) izazvan trljanjem, masiranjem;isto znači i trkpsž.

Reč Triptičan napisana unazad: triptičan i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. трлбо тарем) изазван трљањем, масирањем; уп. тркпсж.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t