Skip to main content

Tripudijum značenje

šta znači Tripudijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripudijum (latinski tripudium) 1. kod Rimljana: svečani ples salijskih sveštenika u tri koraka; 2. ples pod oružjem ratnika divljih naroda pri polasku u boj.

Reč Tripudijum napisana unazad: tripudijum i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. трипудиум) 1. код Римљана: свечани плес салијских свештеника у три корака; 2. плес под оружјем ратника дивљих народа при поласку у бој.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t