Skip to main content

Tripus značenje

šta znači Tripus

Na latinici: Definicija i značenje reči Tripus (od grčke reči: tri-pus) tronožac, naročito zlatni tronožac na kome je sedela i proricala delfijska Litija.

Reč Tripus napisana unazad: tripus i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. три-пус) троножац, нарочито златни троножац на коме је седела и прорицала делфијска Литија.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t