Skip to main content

Trisikl značenje

šta znači Trisikl

Na latinici: Definicija i značenje reči Trisikl (fr. trycicle) nekadašnja francuska kola na tri točka; velosiped na tri točka; kolica na tri točka; tricikl.

Reč Trisikl napisana unazad: trisikl i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. трyцицле) некадашња француска кола на три точка; велосипед на три точка; колица на три точка; трицикл.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t