Skip to main content

Trisilabičan značenje

šta znači Trisilabičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Trisilabičan (od grčke reči: tri-, syllabe slog)gramatika: od tri sloga, trosložan.

Reč Trisilabičan napisana unazad: trisilabičan i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, сyллабе слог) грам. од три слога, тросложан.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t