Skip to main content

Trismegist značenje

šta znači Trismegist

Na latinici: Definicija i značenje reči Trismegist (od grčke reči: trfsmegistos) kit. „triput najveći", grčki nadimak egipatskog boga Hermesa ili Toga;tipografija: trismegist vrsta velikih štamparski« slova.

Reč Trismegist napisana unazad: trismegist i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. трфсмегистос) кит. „трипут највећи", грчки надимак египатског бога Хермеса или Тога; тип. трисмегист врста великих штампарски« слова.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t