Skip to main content

Trispast značenje

šta znači Trispast

Na latinici: Definicija i značenje reči Trispast (od grčke reči: tri-, spao vučem, privučem)tehnika: trostruki kolotur, trostruka koturača.

Reč Trispast napisana unazad: trispast i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, спао вучем, привучем) тех. троструки колотур, трострука котурача.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t