Skip to main content

Trispermičan značenje

šta znači Trispermičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Trispermičan (od grčke reči: tri-, sperma seme)biologija: trosemen, sa tri semena.

Reč Trispermičan napisana unazad: trispermičan i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, сперма семе) биол. тросемен, са три семена.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t