Skip to main content

Tristije značenje

šta znači Tristije

Na latinici: Definicija i značenje reči Tristije (latinski tristia) pl. pesme u kojima se opeva tuga; naročito: elegije koje je rimski pesnik Ovidije spevao u progonstvu.

Reč Tristije napisana unazad: tristije i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. тристиа) пл. песме у којима се опева туга; нарочито: елегије које је римски песник Овидије спевао у прогонству.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t