Skip to main content

Tristimanija značenje

šta znači Tristimanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tristimanija (latinski tristis žalostan, tužan, od grčke reči: manfa ludilo)medicina: tužno, neveselo ludilo.

Reč Tristimanija napisana unazad: tristimanija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. тристис жалостан, тужан, грч. манфа лудило) мед. тужно, невесело лудило.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t