Skip to main content

Triteizam značenje

šta znači Triteizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Triteizam (od grčke reči: tria tri, latinski deus bog) vera u tri boga, troboštvo; pretpostavka o trima božanstvima u sv. Trojici.

Reč Triteizam napisana unazad: triteizam i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. триа три, лат. деус бог) вера у три бога, тробоштво; претпоставка о трима божанствима у св. Тројици.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t