Skip to main content

Tritemimeres značenje

šta znači Tritemimeres

Na latinici: Definicija i značenje reči Tritemimeres (od grčke reči: trftos treći, emi pola, meros deo) četr. u heksametru: presek (cezura) posle treće polustope.

Reč Tritemimeres napisana unazad: tritemimeres i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. трфтос трећи, еми пола, мерос део) четр. у хексаметру: пресек (цезура) после треће полустопе.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t