Skip to main content

Triteus značenje

šta znači Triteus

Na latinici: Definicija i značenje reči Triteus (od grčke reči: tritams, sc. pyretos)medicina: groznica koja hvata svakog trećeg dana.

Reč Triteus napisana unazad: triteus i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. тритамс, сц. пyретос) мед. грозница која хвата сваког трећег дана.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t