Skip to main content

Triticin značenje

šta znači Triticin

Na latinici: Definicija i značenje reči Triticin (latinski triticum pšenica) lepljiva tvar koje ima u pšeničnom brašnu.

Reč Triticin napisana unazad: triticin i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. тритицум пшеница) лепљива твар које има у пшеничном брашну.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t