Skip to main content

Triton značenje

šta znači Triton

Na latinici: Definicija i značenje reči Triton (od latinske reči: tritono) muz. trozvuk, prekomer-na kvarta koja se sastoji od tri cela tona. Triton (od grčke reči: Triton) mit. sin Posejdona i Amfitrite, bog mora koji duvanjem u školjku, diže i stišava morske talase, predstavljan s likom čovečjim i ribljim repom

Reč Triton napisana unazad: triton i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. тритоно) муз. трозвук, прекомер-на кварта која се састоји од три цела тона. Тритон (грч. Тритон) мит. син Посејдона и Амфитрите, бог мора који дувањем у П1кољку, диже и стишава морске таласе, представљан с ликом човечјим и рибљим репом

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t