Skip to main content

Tritoni značenje

šta znači Tritoni

Na latinici: Definicija i značenje reči Tritoni (od grčke reči: Triton) pl. 1. mit. više nižih morskih bogova kod starih Grka, koji su bili sluge Posejdonove; 2.zoologija: vodenjaci.

Reč Tritoni napisana unazad: tritoni i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. Тритон) пл. 1. мит. више нижих морских богова код старих Грка, који су били слуге Посејдонове; 2. зоол. водењаци.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t