Skip to main content

Trituracija značenje

šta znači Trituracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trituracija (od latinske reči: trituratio) mrvljenje, sitnjenje, npr. hrane u zubima.

Reč Trituracija napisana unazad: trituracija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. тритуратио) мрвљење, ситњење, нпр. хране у зубима.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t