Skip to main content

Trivalentan značenje

šta znači Trivalentan

Na latinici: Definicija i značenje reči Trivalentan (od latinske reči: trivalens)hemija: koji ima tri valencije, npr. zlato i dr.

Reč Trivalentan napisana unazad: trivalentan i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. триваленс) хем. који има три валенције, нпр. злато и др.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t