Skip to main content

Trivijalan značenje

šta znači Trivijalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Trivijalan (latinski trivialis opšte pristupačan, opšte poznat, običan, trivium raskršće od tri puta) koji se može naći i na ulici,to jest običan, prostački, svakidašnji, suviše poznat, otrcan.

Reč Trivijalan napisana unazad: trivijalan i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. тривиалис опште приступачан, опште познат, обичан, тривиум раскршће од три пута) који се може наћи и на улици, тј. обичан, простачки, свакидашњи, сувише познат, отрцан.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t