Skip to main content

Trivijalnost značenje

šta znači Trivijalnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Trivijalnost (latinski trivialitas) svakidašnjost, otrcanost, prostaštvo (u ponašanju ili izražavanju); stvar otrcana i suviše poznata, prostački izraz, svakidašnja pojava.

Reč Trivijalnost napisana unazad: trivijalnost i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. тривиалитас) свакидашњост, отрцаност, просташтво (у понашању или изражавању); ствар отрцана и сувише позната, простачки израз, свакидашња појава.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t