Skip to main content

Truk-sistem značenje

šta znači Truk-sistem

Na latinici: Definicija i značenje reči Truk-sistem (eng. truck, od grčke reči: systema) sistem isplaćivanja radnika koji se sastoji u tome što fabrikant radnike isplaćuje, mesto gotovim novcem, proizvodima svoje fabrike, koje radnici ili uopšte ne troše ili ih ne mogu sve potrošiti, nego sami moraju da ih unovče kako znaju i umeju; ovaj sistem je po radnike veoma nepovoljan i u većini država zakonom zabranjen.

Reč Truk-sistem sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (енг. труцк, грч. сyстема) систем исплаћивања радника који се састоји у томе што фабрикант раднике исплаћује, место готовим новцем, производима своје фабрике, које радници или уопште не троше или их не могу све потрошити, него сами морају да их уновче како знају и умеју; овај систем је по раднике веома неповољан и у већини држава законом забрањен.


Trust udruženje velikih proizvo-đača neke vrste robe u cilju monopoli-sanj...
Trupa 1. voj. deo, jedinica vojske; 2. društvo putujućih umetnika, naroči...
Truk-sistem sistem isplaćivanja radnika koji se sastoji u tome što fabrikant ra...
Truizam očigledna, opštepoz-nata istina , banalnost....
Truzija trzanje; naročito: kretanje srca u trzajima....
Truveri pl. severnofrancuski pesnici-pevači u sred. veku, koji su obrađivali...
Sve reči na slovo t