Skip to main content

Truzija značenje

šta znači Truzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Truzija (od latinske reči: trusio) trzanje; naročito: kretanje srca u trzajima.

Reč Truzija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. трусио) трзање; нарочито: кретање срца у трзајима.


Trust udruženje velikih proizvo-đača neke vrste robe u cilju monopoli-sanj...
Trupa 1. voj. deo, jedinica vojske; 2. društvo putujućih umetnika, naroči...
Truk-sistem sistem isplaćivanja radnika koji se sastoji u tome što fabrikant ra...
Truizam očigledna, opštepoz-nata istina , banalnost....
Truzija trzanje; naročito: kretanje srca u trzajima....
Truveri pl. severnofrancuski pesnici-pevači u sred. veku, koji su obrađivali...
Sve reči na slovo t