Skip to main content

Trust značenje

šta znači Trust

Na latinici: Definicija i značenje reči Trust (eng. trust) udruženje velikih proizvo-đača neke vrste robe u cilju monopoli-sanja prodaje i postizanje što bolje cene; trest;isto znači i kartel 2.

Reč Trust sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. труст) удружење великих произво-ђача неке врсте робе у циљу монополи-сања продаје и постизање што боље цене; трест; уп. картел 2.


Trust udruženje velikih proizvo-đača neke vrste robe u cilju monopoli-sanj...
Trupa 1. voj. deo, jedinica vojske; 2. društvo putujućih umetnika, naroči...
Truk-sistem sistem isplaćivanja radnika koji se sastoji u tome što fabrikant ra...
Truizam očigledna, opštepoz-nata istina , banalnost....
Truzija trzanje; naročito: kretanje srca u trzajima....
Truveri pl. severnofrancuski pesnici-pevači u sred. veku, koji su obrađivali...
Sve reči na slovo t