Skip to main content

Trup značenje

šta znači Trup

Na latinici: Definicija i značenje reči Trup (fr. group) zapečaćen oveći paket sa novcem, novčano pismo.

Reč Trup sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. гроуп) запечаћен овећи пакет са новцем, новчано писмо.


Trust udruženje velikih proizvo-đača neke vrste robe u cilju monopoli-sanj...
Trupa 1. voj. deo, jedinica vojske; 2. društvo putujućih umetnika, naroči...
Truk-sistem sistem isplaćivanja radnika koji se sastoji u tome što fabrikant ra...
Truizam očigledna, opštepoz-nata istina , banalnost....
Truzija trzanje; naročito: kretanje srca u trzajima....
Truveri pl. severnofrancuski pesnici-pevači u sred. veku, koji su obrađivali...
Sve reči na slovo t