Skip to main content

Uranoshiza značenje

šta znači Uranoshiza

Na latinici: Definicija i značenje reči Uranoshiza (od grčke reči: uraniskos nepce, schisis med. potpuni rascep nepca.

Reč Uranoshiza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. уранискос непце, сцхисис мед. потпуни расцеп непца.


Uragan Uragan je meteorološka pojava na Zemlji koja se sastoji od brzih vetro...
Urahus znat. mehurna uzica, kanal koji kod čoveč-jeg embrija polazi od gor...
Urat hem. so mokraćne kiseline; veštačke đubre od urina i gipsa....
Urari otrov spravljen od biljnih sokova u koji Indijanci natapaju svoje str...
Uranoshiza (grč. uraniskos nepce, schisis med. potpuni rascep nepca....
Uravnoskopija gledanje neba....
Sve reči na slovo u