Skip to main content

Urari značenje

šta znači Urari

Na latinici: Definicija i značenje reči Urari otrov spravljen od biljnih sokova u koji Indijanci natapaju svoje strele i oružje.

Reč Urari sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: отров справљен од биљних сокова у који Индијанци натапају своје стреле и оружје.


Uragan Uragan je meteorološka pojava na Zemlji koja se sastoji od brzih vetro...
Urahus znat. mehurna uzica, kanal koji kod čoveč-jeg embrija polazi od gor...
Urat hem. so mokraćne kiseline; veštačke đubre od urina i gipsa....
Urari otrov spravljen od biljnih sokova u koji Indijanci natapaju svoje str...
Uranoshiza (grč. uraniskos nepce, schisis med. potpuni rascep nepca....
Uravnoskopija gledanje neba....
Sve reči na slovo u