Skip to main content

Urat značenje

šta znači Urat

Na latinici: Definicija i značenje reči Urat (od grčke reči: uron mokraća)hemija: so mokraćne kiseline; veštačke đubre od urina i gipsa.

Reč Urat sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. урон мокраћа) хем. со мокраћне киселине; вештачке ђубре од урина и гипса.


Uragan Uragan je meteorološka pojava na Zemlji koja se sastoji od brzih vetro...
Urahus znat. mehurna uzica, kanal koji kod čoveč-jeg embrija polazi od gor...
Urat hem. so mokraćne kiseline; veštačke đubre od urina i gipsa....
Urari otrov spravljen od biljnih sokova u koji Indijanci natapaju svoje str...
Uranoshiza (grč. uraniskos nepce, schisis med. potpuni rascep nepca....
Uravnoskopija gledanje neba....
Sve reči na slovo u