Skip to main content

Utrakvisti značenje

šta znači Utrakvisti

Na latinici: Definicija i značenje reči Utrakvisti umerenija stranka među husiti-ma koji su uveli u običaj čašu i putir pri pričešćivanju svetovnjaka i priče-šćivali „pod oba vida" (latinski sub utraque specie),to jest pod vidom i hleba i vina;isto znači i kalikstinci.

Reč Utrakvisti sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: умеренија странка међу хусити-ма који су увели у обичај чашу и путир при причешћивању световњака и приче-шћивали „под оба вида" (лат. суб утраqуе специе), тј. под видом и хлеба и вина; уп. каликстинци.


Utrikulus bog. meščić, mali meh . ...
Utrijuskve jurne doktor doktor oba prava, tj. kanonskog i rimskog....
Utrakvisti umerenija stranka među husiti-ma koji su uveli u običaj čašu i putir ...
Sve reči na slovo u