Skip to main content

Utrikulus značenje

šta znači Utrikulus

Na latinici: Definicija i značenje reči Utrikulus (latinski utriculus) bog. meščić, mali meh (biljnog soka).

Reč Utrikulus sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. утрицулус) бог. мешчић, мали мех (биљног сока).


Utrikulus bog. meščić, mali meh . ...
Utrijuskve jurne doktor doktor oba prava, tj. kanonskog i rimskog....
Utrakvisti umerenija stranka među husiti-ma koji su uveli u običaj čašu i putir ...
Sve reči na slovo u