Skip to main content

Utrijuskve jurne doktor značenje

šta znači Utrijuskve jurne doktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Utrijuskve jurne doktor (od latinske reči: utriusque juris doctor) doktor oba prava,to jest kanonskog i rimskog.

Reč Utrijuskve jurne doktor sastoji se od 23 slova.

На Ћирилици: (нлат. утриусqуе јурис доцтор) доктор оба права, тј. канонског и римског.


Utrikulus bog. meščić, mali meh . ...
Utrijuskve jurne doktor doktor oba prava, tj. kanonskog i rimskog....
Utrakvisti umerenija stranka među husiti-ma koji su uveli u običaj čašu i putir ...
Sve reči na slovo u