Skip to main content

Vanadin značenje

šta znači Vanadin

Na latinici: Definicija i značenje reči Vanadin (latinski Vanadis) hen. element, metal, pronađen 1830. u rudama gvožđa i olova, atomska masa 50,942, redni broj 23, znak V; vanadijum.

Reč Vanadin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. Ванадис) хен. елемент, метал, пронађен 1830. у рудама гвожђа и олова, атомска маса 50,942, редни број 23, знак В; ванадијум.


Vanjkušnica jastučnica....
Vanjkuš jastuk....
Vancaga l. stara, tupa sekira, nož. ili britva; 2. hulja, nevaljalac, propal...
Vantuza ned. kupica, mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo ...
Vantoz „mesec vetra", šesti mesec francuskog republikanskog kalendara, od 1...
Vanitet taština, sujeta, ništavnost, prividnost, praznina, prolaznost; hvali...
Sve reči na slovo v