Skip to main content

Vanjkušnica značenje

šta znači Vanjkušnica

Na latinici: Definicija i značenje reči Vanjkušnica (mađ. vankos) jastučnica.

Reč Vanjkušnica sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (мађ. ванкос) јастучница.


Vanjkušnica jastučnica....
Vanjkuš jastuk....
Vancaga l. stara, tupa sekira, nož. ili britva; 2. hulja, nevaljalac, propal...
Vantuza ned. kupica, mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo ...
Vantoz „mesec vetra", šesti mesec francuskog republikanskog kalendara, od 1...
Vanitet taština, sujeta, ništavnost, prividnost, praznina, prolaznost; hvali...
Sve reči na slovo v