Skip to main content

Vancaga značenje

šta znači Vancaga

Na latinici: Definicija i značenje reči Vancaga (nem. Bandsage) l. stara, tupa sekira, nož. ili britva; 2. hulja, nevaljalac, propalica, probisvet.

Reč Vancaga sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Бандсаге) л. стара, тупа секира, нож. или бритва; 2. хуља, неваљалац, пропалица, пробисвет.


Vanjkušnica jastučnica....
Vanjkuš jastuk....
Vancaga l. stara, tupa sekira, nož. ili britva; 2. hulja, nevaljalac, propal...
Vantuza ned. kupica, mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo ...
Vantoz „mesec vetra", šesti mesec francuskog republikanskog kalendara, od 1...
Vanitet taština, sujeta, ništavnost, prividnost, praznina, prolaznost; hvali...
Sve reči na slovo v