Skip to main content

Vantoz značenje

šta znači Vantoz

Na latinici: Definicija i značenje reči Vantoz (fr. ventose) „mesec vetra", šesti mesec francuskog republikanskog kalendara, od 19. P do 20. Š.

Reč Vantoz sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. вентосе) „месец ветра", шести месец француског републиканског календара, од 19. П до 20. Ш.


Vanjkušnica jastučnica....
Vanjkuš jastuk....
Vancaga l. stara, tupa sekira, nož. ili britva; 2. hulja, nevaljalac, propal...
Vantuza ned. kupica, mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo ...
Vantoz „mesec vetra", šesti mesec francuskog republikanskog kalendara, od 1...
Vanitet taština, sujeta, ništavnost, prividnost, praznina, prolaznost; hvali...
Sve reči na slovo v