Skip to main content

Vandrovkaš značenje

šta znači Vandrovkaš

Na latinici: Definicija i značenje reči Vandrovkaš (nem. wandern) čovek koji putuje, luta po svetu radi trgovine, zanata islično:; skitnica, probisvet.

Reč Vandrovkaš sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нем. wандерн) човек који путује, лута по свету ради трговине, заната и сл.; скитница, пробисвет.


Vanjkušnica jastučnica....
Vanjkuš jastuk....
Vancaga l. stara, tupa sekira, nož. ili britva; 2. hulja, nevaljalac, propal...
Vantuza ned. kupica, mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo ...
Vantoz „mesec vetra", šesti mesec francuskog republikanskog kalendara, od 1...
Vanitet taština, sujeta, ništavnost, prividnost, praznina, prolaznost; hvali...
Sve reči na slovo v