Skip to main content

Vanitas vanitatum značenje

šta znači Vanitas vanitatum

Na latinici: Definicija i značenje reči Vanitas vanitatum (latinski vanitas vanitatum) taština nad taštinama,to jest sve je tašto, ništavno, prazno, prividno.

Reč Vanitas vanitatum sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. ванитас ванитатум) таштина над таштинама, тј. све је ташто, ништавно, празно, привидно.


Vanjkušnica jastučnica....
Vanjkuš jastuk....
Vancaga l. stara, tupa sekira, nož. ili britva; 2. hulja, nevaljalac, propal...
Vantuza ned. kupica, mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo ...
Vantoz „mesec vetra", šesti mesec francuskog republikanskog kalendara, od 1...
Vanitet taština, sujeta, ništavnost, prividnost, praznina, prolaznost; hvali...
Sve reči na slovo v