Skip to main content

Vascentav značenje

šta znači Vascentav

Na latinici: Definicija i značenje reči Vascentav (latinski nasci rodi se) koji se upravo stvara, nastaje; nascentno stanje Hem. ak-tivno stanje neke materije (elementa) u trenutku oslobađanja iz jedinjenja

Reč Vascentav sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. насци роди се) који се управо ствара, настаје; насцентно стање Хем. ак-тивно стање неке материје (елемента) у тренутку ослобађања из једињења


Vascencija rođenje, rađanje; postajanje, postanak....
Vascentav koji se upravo stvara, nastaje; nascentno stanje Hem. ak-tivno stan...
Vaška pas, pseto....
Vastitet praznina, pustogl; prostranost, neizmernost....
Vaskulum alat-, mali sud, sudić, žilica...
Vaskulozan zool., bog. sudov-ni, bogat sudovima, sudovit....
Sve reči na slovo v