Skip to main content

Vaška značenje

šta znači Vaška

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaška (tur. va§ak ris) pas, pseto.

Reč Vaška sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. ва§ак рис) пас, псето.


Vascencija rođenje, rađanje; postajanje, postanak....
Vascentav koji se upravo stvara, nastaje; nascentno stanje Hem. ak-tivno stan...
Vaška pas, pseto....
Vastitet praznina, pustogl; prostranost, neizmernost....
Vaskulum alat-, mali sud, sudić, žilica...
Vaskulozan zool., bog. sudov-ni, bogat sudovima, sudovit....
Sve reči na slovo v