Skip to main content

Vastitet značenje

šta znači Vastitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Vastitet (latinski vastitas) praznina, pustogl; prostranost, neizmernost.

Reč Vastitet sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ваститас) празнина, пустогл; пространост, неизмерност.


Vascencija rođenje, rađanje; postajanje, postanak....
Vascentav koji se upravo stvara, nastaje; nascentno stanje Hem. ak-tivno stan...
Vaška pas, pseto....
Vastitet praznina, pustogl; prostranost, neizmernost....
Vaskulum alat-, mali sud, sudić, žilica...
Vaskulozan zool., bog. sudov-ni, bogat sudovima, sudovit....
Sve reči na slovo v