Skip to main content

Vasilike značenje

šta znači Vasilike

Na latinici: Definicija i značenje reči Vasilike (od grčke reči: Basilikos) veliki Bizantijski zakonik u 60 knjiga iz IX veka, najopsežnija i najvažnija prerada Justinijanovog prava na grčkom jeziku.

Reč Vasilike sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. Басиликос) велики Бизантијски законик у 60 књига из ИX века, најопсежнија и најважнија прерада Јустинијановог права на грчком језику.


Vascencija rođenje, rađanje; postajanje, postanak....
Vascentav koji se upravo stvara, nastaje; nascentno stanje Hem. ak-tivno stan...
Vaška pas, pseto....
Vastitet praznina, pustogl; prostranost, neizmernost....
Vaskulum alat-, mali sud, sudić, žilica...
Vaskulozan zool., bog. sudov-ni, bogat sudovima, sudovit....
Sve reči na slovo v