Skip to main content

Vaskularan značenje

šta znači Vaskularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaskularan (latinski vas sud, vascularis) alatinski koji se tiče krvnih sudova, pun krvnih sudova; bog. sastavljen od sudova ili kanala.

Reč Vaskularan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. вас суд, васцуларис) алат. који се тиче крвних судова, пун крвних судова; бог. састављен од судова или канала.


Vascencija rođenje, rađanje; postajanje, postanak....
Vascentav koji se upravo stvara, nastaje; nascentno stanje Hem. ak-tivno stan...
Vaška pas, pseto....
Vastitet praznina, pustogl; prostranost, neizmernost....
Vaskulum alat-, mali sud, sudić, žilica...
Vaskulozan zool., bog. sudov-ni, bogat sudovima, sudovit....
Sve reči na slovo v