Skip to main content

Vaskuloza značenje

šta znači Vaskuloza

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaskuloza (od latinske reči: vasculosa) bog. glavni sasto-jak biljnih sudova.

Reč Vaskuloza sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. васцулоса) бог. главни састо-јак биљних судова.


Vascencija rođenje, rađanje; postajanje, postanak....
Vascentav koji se upravo stvara, nastaje; nascentno stanje Hem. ak-tivno stan...
Vaška pas, pseto....
Vastitet praznina, pustogl; prostranost, neizmernost....
Vaskulum alat-, mali sud, sudić, žilica...
Vaskulozan zool., bog. sudov-ni, bogat sudovima, sudovit....
Sve reči na slovo v