Skip to main content

Vicemaher

Šta znači Vicemaher


Vicemaher značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Vicemaher (od nemačke reči: Witz, machen činiti) šaljivdžija, duhovit čovek.

Reč Vicemaher napisana unazad: rehameciv

Vicemaher se sastoji od 9 slova.

sta je Vicemaher

Slično:
Šta znači Vicemaher šaljivdžija, duhovit čovek....
Šta znači Viciozitet pokvarenost, poročnost, rđavost; vicioznost. ...
Šta znači Viciozan pogrešan, pokvaren; poročan, nevaljao; med. koji ima manu,...
Šta znači Vicinalan opštinski, seoski; vicinalne železnica, želez-nica, običn...
Šta znači Vicijum nature med. prirodni nedostatak....
Šta znači Vicijum kordis med. mana srca....