Skip to main content

Vicevi značenje

šta znači Vicevi

Na latinici: Definicija i značenje reči Vicevi Dosetke, šale.

Reč Vicevi sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Досетке, шале.


Vicevi Dosetke, šale....
Vicemaher šaljivdžija, duhovit čovek....
Viciozitet pokvarenost, poročnost, rđavost; vicioznost. ...
Viciozan pogrešan, pokvaren; poročan, nevaljao; med. koji ima manu, koji je ...
Vicinalan opštinski, seoski; vicinalne železnica, želez-nica, obično uzanog k...
Vicijum nature med. prirodni nedostatak....
Sve reči na slovo v