Skip to main content

Viciozitet

Šta znači Viciozitet


Viciozitet značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Viciozitet (latinski vitiositas) pokvarenost, poročnost, rđavost; vicioznost.

Reč Viciozitet napisana unazad: tetizoiciv

Viciozitet se sastoji od 10 slova.

sta je Viciozitet

Slično:
Šta znači Vicemaher šaljivdžija, duhovit čovek....
Šta znači Viciozitet pokvarenost, poročnost, rđavost; vicioznost. ...
Šta znači Viciozan pogrešan, pokvaren; poročan, nevaljao; med. koji ima manu,...
Šta znači Vicinalan opštinski, seoski; vicinalne železnica, želez-nica, običn...
Šta znači Vicijum nature med. prirodni nedostatak....
Šta znači Vicijum kordis med. mana srca....