Skip to main content

Visina značenje

šta znači Visina

Na latinici: Definicija i značenje reči Visina Visina je vertikalna dimenzija nečega, odnosno vertikalno odstojanje od vrha do dna nekog tela ili predmeta. Visina može da označava i odstojanje nečega u odnosu na površinu sa koje se posmatra. Nadmorska visina se meri u odnosu na nivo svetskog mora.

Reč Visina sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Висина је вертикална димензија нечега, односно вертикално одстојање од врха до дна неког тела или предмета. Висина може да означава и одстојање нечега у односу на површину са које се посматра. Надморска висина се мери у односу на ниво светског мора.


Visoko Visoko je prilog koji opisuje položaj određenog predmeta ili osobe. Mo...
Visok Visok je pridev koji se koristi za: a. koji ima znatan razmak između d...
Visina Visina je vertikalna dimenzija nečega, odnosno vertikalno odstojanje o...
Višnujiti pl- obožavaoci i poštovaoci boga Bitnu...
Višnuizam vera u učenje višnujita...
Višnu jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu, prvobitno bog Sunca; n...
Sve reči na slovo v