Skip to main content

Višnuizam

Šta znači Višnuizam


Višnuizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Višnuizam (od indijske reči:) vera u učenje višnujita

Reč Višnuizam napisana unazad: maziunšiv

Višnuizam se sastoji od 9 slova.

sta je Višnuizam

Slično:
Šta znači Višnujiti pl- obožavaoci i poštovaoci boga Bitnu...
Šta znači Višnuizam vera u učenje višnujita...
Šta znači Višnu jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu, prvobitno bo...
Šta znači Višva-karman „Tvorac vasione"; fil. oličenje stvaralačke sile u prirodi...
Šta znači Viscidan židak, gust, lepljiv; fig. otporan, tvrdoglav....
Šta znači Visceralan utrobni, dro-ban, koji se tiče unutrašnjih organa životinj...