Skip to main content

Višnujiti

Šta znači Višnujiti


Višnujiti značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Višnujiti (od indijske reči:) pl obožavaoci i poštovaoci boga Bitnu

Reč Višnujiti napisana unazad: itijunšiv

Višnujiti se sastoji od 9 slova.

sta je Višnujiti

Slično:
Šta znači Višnujiti pl- obožavaoci i poštovaoci boga Bitnu...
Šta znači Višnuizam vera u učenje višnujita...
Šta znači Višnu jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu, prvobitno bo...
Šta znači Višva-karman „Tvorac vasione"; fil. oličenje stvaralačke sile u prirodi...
Šta znači Viscidan židak, gust, lepljiv; fig. otporan, tvrdoglav....
Šta znači Visceralan utrobni, dro-ban, koji se tiče unutrašnjih organa životinj...